Cennik

rodzaj
usługi

opis

cena

WYNAJEM
pomieszczeń

sali
gimnastycznej

75

za
godzinę

sektora
sali gimnastycznej

30

za
godzinę

siłowni
grup zorganizowanych

50

za
godzinę

KARNETY
MIESIĘCZNE

NA
SIŁOWNIĘ

I
salę
fitnes

dla
młodzieży uczącej się (mieszkańców gminy),

35

od
osoby

dla
młodzieży karnet łączony

60

od
osoby

dla
dorosłych mieszkańców gminy

40

od
osoby

dla
dorosłych mieszkańców gminy karnet łączony

70

od
osoby

dla
osób z poza gminy

50

od
osoby

dla
osób z poza gminy karnet łączony

80

od
osoby

Jednorazowe
wejście

na
salę gimnastyczną

dla
dzieci i młodzieży uczącej się za sesję 2 godzinną

2

od
osoby

dla
innych mieszkańców gminy za sesję 2 godzinną

3

od
osoby

dla
osób spoza terenu gminy za sesję dwugodzinną

6

od
osoby

KORZYSTANIE

Z SAUNY

indywidualnie

20

2
osoby i więcej,

10

od
osoby

od
grup zorganizowanych, korzystających z bazy noclegowej w hali

50

WYNAJEM
MIEJSCA W BAZIE NOCLEGOWEJ –
pokoje
3 osobowe

od
osoby

40
zł,

za
dobę

od
4-tej osoby w pokoju

25

za
dobę

w
przypadkach kiedy na życzenie jedna osoba zajmuje pokój

60

za
dobę

w
przypadkach h kiedy na życzenie dwie osoby zajmują pokój

45

z
dobę

po
sezonie letnim stosuje się zniżki

grupy
zorganizowane korzystające z boiska hali – ceny negocjowane

WEJŚCIE
JEDNORAZOWE NA SIŁOWNIĘ i
salę
fitness

za
sesję dwugodzinną

7

od
osoby

SOLARIUM

za
jedną minutę

1

Dodaj komentarz